Poradňa

Ochorenia očí

  • Refrakčné chyby
  • Zápaly očí
  • Syndróm suchého oka
  • Katarakta (sivý zákal)
  • Glaukóm (zelený zákal)
  • Vekom podmienená degenerácia makuly
  • Diabetická retinopatia