Vykonávané vyšetrenia

V našej ambulancii vykonávame základné ale aj špeciálne vyšetrenia zraku. Poskytujeme komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť. Postaráme sa o Vás v príjemnom prostredí moderne vybavenej očnej ambulancie.

 

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti – refrakcie (predpis okuliarov)
 • Vyšetrenie predného segmentu oka biomikroskopom (štrbinovou lampou)
 • Vyšetrenie očného pozadia bez mydriázy funduskamerou
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku
 • Vyšetrenie biomechanických vlastností očnej rohovky (korneálna hysteréza)
 • Meranie hrúbky rohovky pachymetriou
 • Vyšetrenie periférneho videnia perimetromn (kinetickým, statickým – počítačovým)
 • Chirurgické zákroky okolia očí – odstránenie bradavíc, tukových podkožných usadenín, mílií a iné
 • Kontroly po očných operáciách
 • Pravidelné kontroly dispenzarizovaných pacientov (glaukóm, diabetická retinopatia,…)
 • Konzultácia ohľadom možnosti chirurgického riešenia očných ochorení zo zdravotnej indikácie (operácia katarakty, operácie sietnice,…)
 • Konzultácia fakultatívnych chirurgických výkonov zameraných na „zbavenie sa okuliarov“ (laserové operácie dioptrických chýb cca do 40 rokov veku, refrakčné výmeny vnútrooč. šošoviek nad 45-50 rokov veku)
 • Aplikácia, resp.zácvik kontaktných šošoviek